Landelijke toeslagen en belastingen

Toeslagen

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis en / of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag. Of u recht hebt op één of meerdere toeslagen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Er zijn vier toeslagen:

1. Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de  zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben moet u in ieder geval 18 jaar of ouder zijn en een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn.

2. Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt dit budget naast de kinderbijslag. Krijgt u al een toeslag van de Belastingdienst? Dan krijgt u kindgebonden budget meestal vanzelf als u er recht op hebt. Soms moet u het wel zelf aanvragen, bijvoorbeeld als u nog geen toeslag van de Belastingdienst ontvangt.

3. Huurtoeslag

De huurtoeslag is een bijdrage in de huurlasten. Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Of u huur toeslag kunt krijgen, hangt af van uw inkomen, vermogen, huurprijs en woonsituatie. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de inkomensgrenzen verruimd. Mogelijk komt u daarom nu wel voor huurtoeslag in aanmerking. Klik hier om het te berekenen of u kunt het navragen bij de Belastingdienst.

4. Kinderopvangtoeslag

U wilt dat uw kinderen goed worden opgevangen terwijl u werkt. En dat is niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Eén van de voorwaarden is dat u en uw partner werken, een opleiding volgen of in een traject naar werk zitten. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis.

Klik hier voor meer informatie en aanvragen
of bel 0880 – 0543
Hulp nodig bij de aanvraag?
Neem contact op met de Sociaal Raadslieden (Organisaties Sociaal-juridische dienstverlening  Sociaal Raadslieden) Gemeente Zeist. 

Welke regelingen, toeslagen en organisaties zijn er voor mij?

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Andere heffingskortingen, ook als u een laag inkomen hebt, vraagt u aan bij de Belastingdienst.  

Klik hier voor meer informatie en aanvragen
of bel 0880 – 0543
Hulp nodig bij de aanvraag?
Neem contact op met de Sociaal Raadslieden (Organisaties Sociaal-juridische dienstverlening  Sociaal Raadslieden) Gemeente Zeist.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

In sommige gevallen hoeft u niet of maar een gedeelte van de gemeentelijke belastingen en/of waterschapsbelasting te betalen. Dat heet kwijtschelding. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie, uw inkomen en vermogen.   

Klik hier voor meer informatie en aanvragen:
of bel 088 – 064 02 00
Hulp nodig bij de aanvraag?
Neem contact op met de Sociaal Raadslieden (Organisaties Sociaal-juridische dienstverlening  Sociaal Raadslieden) Gemeente Zeist.

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?