Regelingen voor volwassenen

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag (IIT) is een jaarlijkse toeslag voor inwoners met een laag inkomen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al drie jaar of langer leeft van een inkomen rond de bijstandsnorm en als er geen zicht is op inkomensverbetering. U bent 21 jaar of ouder, maar hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie.

Klik hier voor meer informatie en aanvragen.

Bijzondere bijstand

Wanneer u een laag inkomen hebt en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt. Bijvoorbeeld kosten voor bewindvoering, eigen bijdrage rechtshulp en soms verhuis- en inrichtingskosten. U krijgt de vergoeding als gift of als lening. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. Voor medische kosten, zoals tandartskosten, een bril of gehoorapparaat moet u een beroep doen op uw (aanvullende) zorgverzekering. De aanvraag bijzondere bijstand moet in de meeste gevallen worden ingediend voordat de kosten gemaakt zijn. 

Klik hier voor meer informatie en aanvragen.

Welke regelingen, toeslagen en organisaties zijn er voor mij?

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Aan het einde van elk jaar kunt u een andere zorgverzekering kiezen. Als uw inkomen minder dan 130% van de bijstandsnorm is, kunt u misschien gebruik maken van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ). U bent dan verzekerd bij zorgverzekeraar DSW. De CAZ is een basisen een aanvullende zorgverzekering. U ontvangt ruimere vergoedingen dan de gewone pakketten van DSW. De premie is lager dan normaal, omdat de gemeente een deel meebetaalt.

Op deze website kunt u nagaan of u gebruik kunt maken van de CAZ. Als dat zo is, vraagt u de zorgverzekering aan bij DSW.
Klik hier voor meer informatie en aanvragen.

Geld Terug Regeling

Met de Geld Terug Regeling kunt u geld terug krijgen voor allerlei activiteiten en producten. U kunt hierbij denken het lidmaatschap van een sportclub of bibliotheek, bioscoopkaartjes, abonnementsgeld voor internet en telefoon of een fiets(reparatie). Met deze regeling kunt u (een deel) van dergelijke kosten vergoed krijgen. Per kalenderjaar € 100 per volwassene. Studenten kunnen geen gebruik maken van de regeling. De Geld Terug Regeling is voor inwoners van de gemeente Zeist met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de vermogensgrens.

Klik hier voor meer informatie en aanvragen. U gaat dan boven in de website naar het blauwe tabblad: Inkomen en uitkering > Inkomensondersteunende regelingen > Minimaregelingen > Zeist.

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?