Regelingen voor kinderen en jongeren

Financiële ondersteuning schoolgaande kinderen en jongeren

Stichting Leerkansen Zeist biedt ouders met een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsgrens en schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar financiële ondersteuning zodat hun kinderen mee kunnen doen aan activiteiten van en op school.  Zo kan worden geholpen met het betalen van de ouderbijdrage, de schoolreis of de  noodzakelijke aanschaf van leermiddelen zoals een laptop of tablet.

Klik hier voor meer informatie en aanvragen
of stuur een e-mail.

Huiswerkbegeleiding

Wanneer u een laag inkomen hebt en uw kind huiswerkbegeleiding nodig heeft, kan Stichting Leren voor de Toekomst uw kind begeleiden. Deze Stichting geeft huiswerkbegeleiding tegen een laag tarief voor kinderen vanaf groep 6 tot en met de eindexamenklassen van de middelbare school. Ook kunnen ouders worden   ondersteund doordat een begeleider mee gaat naar ouderavonden of oudergesprekken op school.

Klik hier voor meer informatie
of bel 06 – 10 29 03 12

Welke regelingen, toeslagen en organisaties zijn er voor mij?

Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor het lidmaatschap van een sportclub of cultuuractiviteit. Daarnaast kunnen zwemlessen voor het A-diploma worden vergoed. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen moeten worden gedaan voordat het kind 18 jaar is door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Klik hier voor meer informatie

Studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren

Als uw kind 18 jaar is geworden en naar vmbo, havo, vwo of vavo gaat, kan een tegemoetkoming scholieren worden aangevraagd. Dit is een maandelijkse bijdrage en is een gift. Volgt uw kind een opleiding aan een MBO, HBO of Universiteit? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor studiefinanciering. Neem contact op met Dienst  Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) voor informatie over of het aanvragen van studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren.

Klik hier voor meer informatie
of bel 050 – 599 77 55 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Geld Terug Regeling

Met de Geld Terug Regeling kunt u geld terug krijgen voor allerlei activiteiten van en producten voor uw kinderen. U kunt hierbij denken aan bioscoopkaartjes, abonnementsgeld voor internet en telefoon, of een fiets(reparatie). Met deze regeling kunt u (een deel) van dergelijke kosten vergoed krijgen. Per kalenderjaar € 200 per kind. Studenten kunnen geen gebruik maken van de regeling. Een voorwaarde is dat de ouders een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de vermogensgrens.

Klik hier voor meer informatie en aanvragen
U gaat dan boven in de website naar het blauwe tabblad:
Inkomen en uitkering > Inkomensondersteunende regelingen > Minimaregelingen > Zeist.

Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in armoede. Dit doen zij door simpele dingen, waar andere instanties niet meekunnen helpen, tóch mogelijk te maken. Kinderhulp kan bijvoorbeeld helpen meteen fiets, nieuwe kleren, een dagje uit of een nieuw dekbed. Ouders kunnen niet zelf een aan vraag indienden. Iemand die professioneel bij het gezin betrokken is, kan dat wel. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als u vader of moeder bent en niet weet bij welke professional u hiervoor moet zijn, helpt Kinderhulp u graag verder.

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?