Organisaties

Hebt u vragen over uitkeringen, het vinden van werk of hebt u daar hulp bij nodig? Neem dan contact op met de Regionale Sociale Dienst (RSD). U kunt telefonisch een afspraak maken om langs te komen.

Het Rond 6e
Tel: 030 – 692 95 00 tussen 08.00 en 17.00 uur
E-mail: info@rsdkrh.nl
Of bezoek de website voor meer informatie

Hulp bij schulden

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Voor hulp bij financiële problemen, schulden en/of begeleiding bij het beheer van uw inkomen (budgetbeheer) kunt u terecht bij de Regionale Sociale Dienst.

Het Rond 6e
Tel: 0652334783
 tussen 08.00 en 17.00 uur
E-mail: schuldhulp@rsdkrh.nl
Of bezoek de website voor meer informatie

Welke regelingen, toeslagen en organisaties zijn er voor mij?

Humanitas

Humanitas Thuisadministratie helpt u met het op orde brengen en houden van uw financiën, administratie en/of schulden.

Kwartellaan 13
Tel: 06 – 35 12 23 89
E-mail: heuvelrug@humanitas.nl
Of bezoek de website voor meer informatie

Schuldhulpmaatje

Voor hulp bij (dreigende) schulden kunt u gratis terecht bij Schuldhulpmaatje. Samen gaat u werken aan een oplossing.

Tel: 06 – 24 17 52 19 (Mw. M. van den Boogaard, coördinator).
E-mail: shmzeist@gmail.com
Of bezoek de website voor meer informatie

Stichting Hulpkas Zeist

De Hulpkas helpt inwoners in financiële nood die geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van wettelijke of maatschappelijke voorzieningen. De Hulpkas kan renteloze leningen en soms kleine giften verstrekken.

Maurikstraat 55
Tel: 030 – 692 47 82
E-mail: diaconie@pkn-zeist.nl
Of bezoek de website voor meer informatie

Sociaal-juridische dienstverlening

Sociaal Raadslieden

Voor onafhankelijke informatie en advies over inkomen, uitkeringen, belastingen en toeslagen, personen- en familierecht, arbeidsrecht en onderwijs. Ook voor bemiddeling of verwijzing naar een andere organisatie.

Bergweg 1
Tel: : 030 – 692 42 35
E-mail: info@sociaalraadsliedenzeist.nl
Of bezoek de website voor meer informatie

Rechtswinkel Zeist

De rechtswinkel geeft gratis advies over juridische vragen en problemen.

Promenade 101-A
Tel: 030 – 691 38 47
E-mail: info@rechtswinkelzeist.nl
Of bezoek de website voor meer informatie
Inloopspreekuur maandag tussen 14.00 en 15.30 uur en donderdag tussen 19.30 en 20.30 uur.

Hulp bij het invullen van formulieren

Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade van de Regionale Sociale Dienst verleent gratis hulp bij het invullen van lastige formulieren, zoals kwijtschelding van gemeentelijke belasting, aangifte inkomstenbelasting en het ordenen van uw administratie. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Het Rond 6e
Tel: 030 – 692 95 00

Het Wegwijscafé

Hebt u hulp nodig, maar weet u niet bij welke organisatie u het beste terecht kunt? Het Wegwijscafé helpt u verder. U kunt bij het Wegwijscafé ook hulp krijgen bij het begrijpen en maken van brieven, het invullen van formulieren van instanties en bij het aanvragen van regelingen en voorzieningen. Het Wegwijscafé heeft verschillende locaties:

Wijkservicepunt Noord
Wijkservicepunt Noord
Johan van Oldebarneveltlaan 103,
Inloopspreekuur: woensdag tussen
11.00 en 13.00 uur

De Koppeling
De Clomp 1904
Inloopspreekuur: donderdag
tussen 15.00 en 16.00 uur.

Welzijn en maatschappelijke ondersteuning

Sociaal Team gemeente Zeist

U kunt bij het Sociaal Team terecht voor vragen en informatie over bijvoorbeeld WMO, hulp in het huishouden, schulden, hulp bij vervoer, ondersteuning als mantelzorger en bij zorgen over mensen in uw omgeving. Tel: 14 030 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. E-mail: zeist@zeist.nl Of bezoek de website voor meer informatie. Wijkspreekuur: klik hier voor adressen en tijdstippen

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Ouders, opvoeders, jongeren, grootouders, buren en professionals kunnen bij het CJG terecht met grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. Vanaf de zwangerschap tot jongvolwassenen van 23 jaar en hun ouders. Het CJG is ook het aanspreekpunt voor alle vormen van jeugdhulp. De Koppeling De Clomp 19-04 Tel: 030 – 820 02 27 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur en in de schoolvakanties van 09.00 tot 13.00 uur E-mail: info@cjgzeist.nl Of bezoek de website voor meer informatie

Welke regelingen, toeslagen en organisaties zijn er voor mij?

Samen Oplopen

Een gezinsvrijwilliger kan u een steuntje in de rug bieden als u dat nodig hebt. Soms lukt het even niet alleen en dan kan het samen. De vrijwilliger kan u helpen met het op orde maken van uw huis of papieren, de opvoeding, het bezoeken van een instantie of iets anders dat u nodig hebt.

Kwartellaan 13
Of bezoek de website voor meer informatie

Meander Omnium

Meander Omnium biedt verschillende diensten aan op het gebied van jongerenwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk, maar ook buurtbemiddeling en cursussen.

Laan van Vollenhove 1014 (’t Noorderpunt)
Tel: 030 – 694 04 00
E-mail: info@meanderomnium.nl
Of bezoek de website voor meer informatie

Kerk en Samenleving

Kerk en Samenleving is er voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging. In de Wijkinloophuizen kunt u terecht voor een kop koffie, informatie en advies, een maaltijd of andere activiteiten. Ook worden bezoeken aan huis gedaan.

Het Lindenhuis Cort van der Lindenlaan 1
Tel: 06 – 51 97 79 12
E-mail: lindenhuis@kerkensamenleving.nl

Vollenhove
Laan van Vollenhove 1095
Tel: 06 – 51 20 23 64
E-mail: vollenhove@kerkensamenleving.nl

Zeist-West
De Clomp 33-02
Tel: 06 – 53 10 35 78
E-mail: zeistwest@kerkensamenleving.nl

Zeist Centrum
Achterheuvel 2
Tel: 06 – 23 58 42 70

E-mail: zeistcentrum@kerkensamenleving.nl

Klik hier voor openingstijden

Wijkinloophuis Kerckebosch

Wijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie van, voor en door bewoners van de wijk Zeist-Oost. Een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ondersteuning en hulp op verschillende gebieden beschikbaar is.

Prinses Margrietlaan 32
Tel: 0652334783
E-mail: info@wijkinloophuiskerckebosch.nl
Of bezoek de website voor meer informatie

Leger des Heils korps Zeist

Het Leger des Heils heeft een maatschappelijk spreekuur waar u terecht kunt als u in de problemen bent geraakt. Bij de Raad en daad balie kunt u terecht voor een bemoedigend gesprek of kop koffie. Ook is er een kledingwinkel. Weeshuislaan 30-32 Tel: 030 – 691 47 05 E-mail: korps.zeist@legerdesheils.nl Of bezoek de website voor meer informatie

Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg is er voor iedereen die kort of langere tijd intensief zorgt voor een naaste met een ziekte of beperking. Het Steunpunt geeft advies en informatie, organiseert activiteiten en lotgenotencontact. Laan van Vollenhove 1014 (’t Noorderpunt) Tel: 030 – 692 53 19 E-mail: info@mantelzorgzeist.nl Of bezoek de website voor meer informatie

Vluchtelingenwerk Zeist

Vluchtelingenwerk biedt begeleiding bij de asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Ook geeft Vluchtelingenwerk voorlichting over en met vluchtelingen. Thorbeckelaan 3 Tel: 030 – 697 19 06 E-mail: zeist@vluchtelingenwerk.nl Of bezoek de website voor meer informatie

ADRA Share & Care

Adra Share & Care brengt mensen met elkaar in contact door verschillende activiteiten te organiseren zoals wandelen, samen lunchen, creatieve activiteiten, inloopochtenden en taalles. Ook is hier voor een kleine bijdrage kleding en speelgoed te koop. Prins Alexanderweg 1d, Huis ter Heide Tel: 06 – 49 71 42 94 E-mail: lydia@adrasharecare.nl Of bezoek de website voor meer informatie

Gewoon Samen

Jongeren tussen de 15 en 30 jaar zetten zich vrijwillig in voor inwoners van Zeist die hulp nodig hebben, maar weinig of geen netwerk hebben dat die hulp kan bieden. Iemand heeft iets nodig. Een ander kan dat bieden. Gewoon. Samen.

Achterheuvel 2
Tel: 06 – 24 39 93 54
op maandag en donderdag
E-mail: contact@netwerkgewoonsamen.nl
Of bezoek de website voor meer informatie

Welke regelingen, toeslagen en organisaties zijn er voor mij?

Overige organisaties

Voedselbank Zeist

Als u ernstige financiële problemen hebt en daardoor te weinig geld om voldoende voedsel te kopen, kunt u een beroep op de Voedselbank doen. Externe deskundigen bepalen of u daar recht op hebt. Kwikstaartlaan 44 Tel: 06 – 58 88 09 43 E-mail: info@voedselbankzeist.nl Of bezoek de website voor meer informatie

Stichting Leerkansen Zeist

 Door financiële ondersteuning van Stichting Leerkansen Zeist kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen mee doen aan activiteiten van en op school.

Zie ook: Regelingen voor kinderen en jongeren
E-mail: info@leerkansenzeist.nl
Of bezoek de website voor meer informatie

Stichting Leren voor de Toekomst

Stichting Leren voor de Toekomst biedt kinderen vanaf groep 6 tot en met de eindexamenklassen van de middelbare school huiswerkbegeleiding aan tegen een laag tarief. Zie ook: Regelingen voor kinderen en jongeren Tel: 06 – 10 29 03 12 Of bezoek de website 

Weggeefwinkel Zeist

In de Weggeefwinkel kunnen gratis enkele artikelen worden meegenomen.

Laan van Vollenhoven 2191
Open op dinsdag, woensdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur
Taalhuis Zeist

Taalhuis Zeist

Bij het Taalhuis kunt u terecht met een vraag over taal. Ook geeft het Taalhuis hulp en advies bij de verbetering van taalvaardigheid en digitale vaardigheden (werken met de computer).

Bibliotheek, Markt 1
Tel: 030 – 698 65 77
E-mail: taalhuiszeist@ideacultuur.nl
Inloopspreekuur: dinsdag tussen 14.00 en 17.00 uur en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur

Seyster Prothesehulp (voor tandartskosten)

Uw dure tandartsrekening kan in sommige gevallen door Joost Oud IJzer worden betaald. Bijvoorbeeld als uw gebit er slecht aan toe is en u een gebitssanering of -prothese nodig hebt. De Seyster Prothesehulp is een initiatief van Joost Oud IJzer.

Kwikstaartlaan 7
Tel: 06 – 47 50 80 47
E-mail: info@joostoudijzer.nl
Of bezoek de website (en ga dan naar tabblad Project)

© Oktober 2020 Dit is een uitgave van de gemeente Zeist. Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele informatie zie de website van de RSD of van gemeente Zeist. Tekst: gemeente Zeist Ontwerp: effectgroep* Druk: Drukwerkdeal Oplage: 1.000

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?